Ilustračná foto - personál

Neonatologické oddelenie SNP

neonatologia_snp

Personál

Vedenie oddelenia

MUDr. Peter Krcho, PhD.

primár

Mgr. Marcela Jánošiková

vedúca sestra

Lekári

MUDr. Bašistová Lenka
MUDr. Beličáková Alexandra
MUDr. Jaroslav Derco
MUDr. Ďurošková Zlatica
MUDr. Gnothová Elvíra
MUDr. Hamindová Magdaléna
MUDr. Ilgová Kamila
MUDr. Kočanová Vanda
MUDr. Korpa-Ondo Igor
MUDr. Verbeníková Silvia