Ilustračná foto - personál

Neurochirurgická klinika

Ilustračná foto - neurochirurgia

Neurochirurgická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ existuje od roku 1981 a lieči pacientov s ochoreniami a poraneniami centrálneho a  periférneho nervového systému a jeho podporných štruktúr.  Liečebno-preventívnu starostlivosť poskytuje pre asi 1,5 milióna obyvateľov východoslovenského regiónu v celom rozsahu neurochirurgie.

Pracovisko má k dispozícii 57 lôžok a 3 moderné operačné sály, na ktorých vykonáva širokú paletu neurochirurgických operácií.