Ilustračná foto - personál

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie zabezpečuje diagnostiku a liečbu neurologických ochorení na 34 lôžkach.

V ambulantnej činnosti poskytuje pracovisko špecializovanú ambulantnú starostlivosť pre náhle mozgové príhody, sklerózu multiplex, neuromuskulárne ochorenia, kognitívne poruchy a demencie, ako aj neuropediatrické služby. Ambulancie, vrátane EMG a USG pracoviska sa nachádzajú na 1. poschodí XVIII. pavilónu, s výnimkou ambulancie pre kognitívne poruchy a demencie, ktorá je na 4. poschodí.

Okrem diagnosticko-terapeutickej činnosti rozvíja neurologické oddelenie aj subdisciplíny so zameraním na neurovaskulárne, záchvatové vertebrogénne, neuromuskulárne ochorenia a poskytuje aj neuro-pediatrické služby pre univerzitnú nemocnicu.