Ilustračná foto - personál

Očné oddelenie

Medzi najčastejšie vykonávané operačné zákroky na oddelení patria:
– operácia sivého zákalu, pri ktorých implantujeme kvalitné monofokálne, torické aj multifokálne šošovky s možnosťou výberu pacientom;
– operácie sietnice a zadného segmentu oka pars plana vitrektomiou;
– strabologické operácie detí a dospelých;
– operácie a transplantácie rohovky a krytie amniovou membránou;
– podávanie biologickej intravitreálnej liečby, laserkoagulácie sietnice a operačné zákroky na mihalniciach a spojovke;
– vykonávanie protiglaukómových chirurgických a laserových operácií.

Oddelenie disponuje 10 lôžkami, z toho 3 sú nadštandardné (14€/noc).