Ilustračná foto - personál

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice vzniklo v roku 1966 ako anestéziologicko-resuscitačné oddelenie. Zabezpečuje anestéziologické služby pre všetky chirurgické oddelenie Univerzitnej nemocnice na Rastislavovej  43.

V roku 2014 sa Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny presťahovalo z historickej     a pamiatkovo chránenej budovy II. pavilónu do novej modernej  budovy Urgentného príjmu. Nachádza sa na 3. poschodí a k dispozícii má 10 lôžok.

Anestéziológia a intenzívna medicína je základným špecializačným odborom. Zaoberá sa dvoma činnosťami – anestéziológiou a intenzívnou medicínou – liečbou kriticky chorých pacientov.

Anestéziológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá anestéziou pri operačných výkonoch, ktorú môžeme rozdeliť   na celkovú a regionálnu/lokálnu.

Celková anestézia je riadený stav bezvedomia, ktorý je potrebný na navodenie stavu bez citlivosti a vnímania bolesti počas operačného výkonu alebo vyšetrenia. Používa sa pri veľkých operačných výkonoch na hlave, krku, hrudníku, bruchu a končatinách, alebo ak nemožno vykonať lokálnu anestéziu.

Regionálna/lokálna anestézia zahŕňa injekciu lokálneho anestetika na znecitlivenie operovanej oblasti tela. Regionálne anestéziologické techniky zahŕňajú: spinálne blokády, epidurálne blokády, blokády nervov a nervových pletencov horných a dolných končatín a pod.

Pracovníci oddelenia podajú ročne cca 8000 anestézií.

Intenzívna medicína sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o pacientov v kritickom stave. Sú to pacienti, ktorým zlyháva jeden alebo aj viac životne dôležitých orgánov  ako pľúca, srdce a krvný obeh, obličky, pečeň, tráviaci systém, vnútorné prostredie. Odbor sa zaoberá udržiavaním a nahrádzaním funkcií týchto orgánov či už liekmi, prístrojovou technikou alebo ich kombináciou.

Intenzívnu starostlivosť zabezpečuje oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny na  10 lôžkach.

Dve lôžka sú v samostatných izolačných izbách s vlastným sociálnym zariadením a vstupným filtrom.

oddelenie anesteziologie a intenzivnej mediciny, Rastislavova ul.

Oddelenie je vybavené modernou prístrojovou technikou ako dýchacími prístrojmi zabezpečujúcimi umelú pľúcnu ventiláciu, monitormi na invazívne a neinvazívne monitorovanie vitálnych funkcií, prepojených do centrálneho monitoru umiestneného v  pozorovateľni, fibrobronchoskopmi, videolaryngoskopmi, infúzormi  a  perfuzormi na kontinuálne podávanie parenterálnej výživy a liečiv, enterálnymi pumpami na podávanie enterálnej výživy, analyzátorom krvných plynov, dialyzačným prístrojom, trombelastogramom, ECMO – prístrojom na zabezpečenie mimotelovej oxigenácie, prenosným USG prístrojom a  mobilným RTG prístrojom.

oddelenie anesteziologie a intenzivnej mediciny, Rastislavova ul.

Ročne je na  tomto pracovisku ukončených 180 až 200 hospitalizácii. Súčasťou oddelenia je aj anestéziologická ambulancia umiestnená na prízemí chirurgického monobloku, ktorá zabezpečuje predanestetické vyšetrenie pacientov.

oddelenie anesteziologie a intenzivnej mediciny