Ilustračná foto - personál

Transplantačné oddelenie

Na oddelení sa realizuje príprava pacienta na transplantáciu obličky, transplantácia obličky, biopsia natívnych obličiek, biopsia transplantovanej obličky, komplexná nefrologická starostlivosť.

Okrem toho oddelenie organizuje, koordinuje a riadi program orgánových odberov, transplantácií obličiek od živých i mŕtvych darcov v regióne Transplantačného centra UNLP Košice.

Na oddelení sa nachádza 12 štandardných lôžok.