Ilustračná foto - personál

Urologická klinika

Ilustračná foto - urológia

Urologická klinika UNLP a UPJŠ LF pozostáva z ambulantnej a lôžkovej časti. Na prízemí polikliniky dospelých sa nachádzajú ambulancie pre dospelých pacientov, pre deti a dorast a urodynamická ambulancia. V lôžkovej časti na 11. poschodí je oddelenie s 35 lôžkami (1 nadštandardné).

Klinika poskytuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov s urologickým ochorením a to až po úroveň 4 v kategorizácii nemocníc. V jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú malé diagnostické a liečebné výkony, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu a v lôžkovej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú endoskopické, laparoskopické a otvorené operačné výkony.