Ilustračná foto - personál

Archív výberových konaní

Názov dokumentu
Výberové konania – primárov máj 2024 Stiahnuť
Výberové konania – prednostov máj 2024 Stiahnuť
Výberové konania – prednostov Stiahnuť
Výberové konania – prednostov Stiahnuť
výberové konania - vedúce sestry Stiahnuť
Výberové konanie - prednostov Stiahnuť
Výberové konania na vedúcich pracovníkov - december 2022 Stiahnuť
Výberové konanie vedúci zamestnanci Úseku ošetrovateľstva Stiahnuť
Výberové konania na vedúcich pracovníkov - máj 2022 Stiahnuť