Ilustračná foto - personál

Aby bolo dobra viac

S touto myšlienkou sa 10. októbra pripájame ku Svetovému dňu duševného zdravia, ktorý si každoročne pripomíname na oboch našich psychiatrických klinikách. Ide predovšetkým na upriamenie pozornosti na dôležitosť mentálneho zdravia jedinca i celej populácie, v snahe mobilizovať aktivity odborníkov, príbuzných, politikov či médií v jeho podpore.

„V súčasnom ročníku sa osobitne zdôrazňuje a obhajuje právo na duševné zdravie ako súčasť všeobecných ľudských práv. Každý má totiž právo na dôstojný život definovaný aj rovnosťou, spravodlivosťou či rešpektom a týka sa to osobitne aj ľudí s duševnými poruchami,“ vysvetľuje prednosta I. psychiatrickej kliniky UNLP a LF UPJŠ Košice MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA.

Súčasťou kampane na podporu duševného zdravia je aj každoročná zbierka Dni nezábudiek. „Ide o  spôsob, akým podporiť idey Svetového dňa duševného zdravia, ale zároveň aj prakticky a hmatateľne napomôcť a podporiť linky dôvery, či lokálne projekty – ako sú napríklad aktivity Denného psychiatrického stacionára pri I. psychiatrickej klinike UNLP a Lekárskej fakulte UPJŠ. Za každý prejav podpory sme mimoriadne vďační, obzvlášť ak prichádza aj mimo obdobia, keď sa o duševnom zdraví hovorí viac,“ dodáva prednosta Dragašek.

Čo znamená modrý kvietok nezábudky? 

Denný psychiatrický stacionár (DPS) na Tr. SNP 1 sa spolu s pacientami zúčastnil zbierky Dni nezábudiek 2023 na podporu a osvetu v starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami. „Modrý kvietok nezábudky je vyjadrením krehkého duševného zdravia,  a preto sme vyzývali ľudí, aby nezabúdali nielen na fyzické, ale aj na svoje duševné zdravie. Jedno totiž ovplyvňuje druhé,“ hovorí Marta Sabolová, terapeutka, DPS.

Počas zbierky pred nemocnicou UNLP mali pacienti možnosť komunikovať s rôznymi ľuďmi, „odvážnejší oslovovali okoloidúcich, bolo úžasné vidieť, ako otvorene dokázali rozprávať o vážnych témach, o zdraví a duševnej pohode. Dokonca aj v angličtine, či po maďarsky komunikovali o duševnom zdraví a význame zbierky, do ktorej sa zapojili,“ dodáva M. Sabolová. Výťažok zbierky poputuje na rôzne aktivity, na pomôcky a materiál pre ergoterapiu v stacionári, na podporu Linky dôvery, pre chránené dielne a podobne.

Zbierka, ktorá priamo pomohla pacientom

Mnohí klienti sa pritom znovu učia komunikovať, fungovať v spoločenstve a komunite ľudí  práve počas terapií a stretnutí v stacionári. Aj účasť na zbierke, ktorá je komunikačne náročná, im veľmi pomohla. Pre Aničku to bola skúška vlastných síl. Spočiatku sa obávala veľkého počtu ľudí, ktorých stretla, ale všetko prekonala a išla medzi nich. Aj Gustík bol prekvapený sám zo seba, že dokázal byť zhovorčivý a milý, za čo dostal od okolia aj príjemnú spätnú väzbu.

Vierke sa akcia veľmi páčila, sama  bez obáv oslovovala ľudí. „Robila som to veľmi rada,  lebo aj keď neprispeli, možno sa doma nad tým zamyslia, nad duševným zdravím, čo to všetko obnáša, nad myšlienkami, s ktorými sme sa s tými náhodnými ľuďmi podelili.“

Nezabúdajme na krehké duševné zdravie, zvlášť uplynulé roky boli mimoriadne náročné pre náš pokoj v duši. A udalosti posledných dní a doslova hodín, či už vo svete alebo doma, na našej pohode rozhodne nepridávajú. Nebojme sme o svojich problémoch komunikovať, či už v rodine, s priateľmi alebo na linkách pomoci, ktoré fungujú aj vďaka podpore verejnosti. A pokiaľ sa zdá situácia už neúnosná a nezvládnuteľná,  je dobré vyhľadať odbornú pomoc.

Kontakty:

I.psychiatrická klinika, Tr. SNP 1

https://unlp.sk/oddelenie/i-psychiatricka-klinika/

 

II.psychiatrická klinika, Rastislavova 43

https://unlp.sk/oddelenie/psychiatricka-klinika-psychicke-problemy/

 

LINKA DȎVERY NEZÁBUDKA  0800 800 566