Ilustračná foto - personál

I. psychiatrická klinika

I. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ sa špecializuje na liečbu schizofrénnych, afektívnych, úzkostných porúch a porúch osobností, pričom poskytuje vysoko kvalifikované konzultácie v diagnostike a liečebnej starostlivosti aj iným regiónom. Okrem lôžkovej časti ponúka pracovisko zdravotnú starostlivosť aj v Dennom psychiatrickom stacionári a vo viacerých špecializovaných ambulanciách. I. psychiatrická klinika je spoločným pracoviskom UNLP a UPJŠ LF – aktuálne informácie týkajúce sa pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti – TU .

Na pracovisku sa poskytuje moderná cielená psychofarmakoterapia, psychoterapia (skupinová, individuálna), pracovná terapia, arteterapia, muzikoterapia, elektrokonvulzívna liečba, repetitívna transkraniálna mozgová stimulácia.

I. psychiatrická klinika izba

Pracovisko pacientom ponúka možnosť hospitalizácie aj na piatich nadštandardných izbách (tri jednoposteľové a dve dvojposteľové). Platba za 1 lôžkovú nadštandardnú izbu je 14 € na noc, v 2 lôžkovej 12 € za noc pri obsadenosti oboch lôžok, v prípade obsadenia len 1 lôžka 24 € na noc.

I. psychiatrická klinika

S klinikou spolupracuje občianske združenie, prostredníctvom ktorého môžete prispieť na skvalitnenie činnosti pracoviska:
ZDRUŽENIE PROFESORA MATULAYA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37903136
adresa: I. psychiatrická klinika UNLP a UPJŠ LF, Tr. SNP 1, Košice, 04011
bankové spojenie: SK58 7500 0000 0040 0014 3202