Ilustračná foto - personál

II. psychiatrická klinika

Ilustračná fotka - psychiatria

Klinika sa zaoberá liečbou duševných porúch u dospelých. Špecializuje sa na ich psychofarmakologické ovplyvňovanie, diferenciálnu diagnostiku a na forenznú psychiatriu. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá výskumom schizofrénie a depresie, aktívne sa zapája aj do klinického výskumu. Pracovisko je situované v XVI. pavilóne. Lôžkovú časť tvorí 48 lôžok. Ambulantnou časťou prejde každoročne okolo 11 500 pacientov. Tá je situovaná na VII. pavilóne. Poskytuje príjmovú a konziliárnu činnosť.

V novembri 2013 bol zriadený Denný psychiatrický stacionár. Ide o zariadenie špecializovanej ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, v ktorom sa pacientom s duševnými chorobami a poruchami počas dňa poskytuje komplexná psychiatrická liečba s osobitným dôrazom na psychoterapiu, psychiatrickú rehabilitáciu a psychosociálnu rehabilitáciu. Zámerom je dosiahnuť taký stupeň uzdravenia, ktorý umožňuje čo najúplnejšiu pracovnú a/alebo sociálnu reintegráciu chorých do spoločnosti. Úsek klinickej psychológie sa okrem neuropsychologickej diagnostiky venuje aj psychoterapeutickým aktivitám a plateným službám vyplývajúcim zo zákona o potrebe psychologických vyšetrení.