Ilustračná foto - personál

Ambulancia č.1

Ambulancia je zameraná na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového systému (chrbtice, kĺbov a svalov končatín) rôznej príčiny, stavov po úrazoch a neurologických ochorení pacientov, liečbu detí predškolského a školského veku, dorastu a adolescentov. V liečbe sa využívajú elektroliečebné, teploliečebné, svetloliečebné procedúry, hydrokinezioterapia, a v neposlednom rade metódy liečebnej telesnej výchovy. Liečba je zostavovaná individuálne podľa potrieb pacienta. Ambulancia sa venuje aj liečbe lymfedému rôznej príčiny ako aj na prevenciu jeho vzniku, edukáciu pacientov vrátane inštruktáže na kompresívnu liečbu pomocou bandážovania, event. iných pomôcok, následne s náväznosťou na podávanie manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže a špeciálnu pohybovú liečbu. V prípade nedostatočného efektu ambulantnej liečby sú pacienti odporúčaní na pobyt na lôžkovom oddelení.

Ordinačné hodiny
Pondelok 09:00 - 12:30 MUDr. Ildikó Morochovičová
Utorok 13:30 - 15:30 doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
Streda 09:00 - 12:30 MUDr. Ildikó Morochovičová
Štvrtok 13:30 - 15:30 doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
Piatok - -