Ilustračná foto - personál

Ambulancia hematológie a transfuziológie

Hematologická ambulancia OLM zabezpečuje komplexnú diagnostiku a starostlivosť o hematologických pacientov s prevažne neonkologickými ochoreniami. Vykonávame diferenciálnu diagnostiku a následnú liečbu pacientov s anémiami, s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi poruchami leukocytov a trombocytov. Poskytujeme liečbu pacientom s myeloproliferatívnymi ochoreniami ako esenciálna trombocytémia, polycytemia vera.

Realizujeme diferenciálnu diagnostiku uzlinového syndrómu, dispenzarizujeme pacientov s monoklonovou gamapatiou ako aj chronickou lymfocytovou leukémiou, ktorí nevyžadujú chemoterapiu. Veľkú časť pacientov tvoria pacienti s primárnymi a sekundárnymi krvácavými poruchami alebo trombofilnými stavmi.

Vďaka širokým možnostiam hematologického laboratória sa venujeme hemolytickým anémiám a talasémiám a takúto diagnostiku a starostlivosť poskytujeme pacientom z celého východoslovenského kraja.

Ordinačné hodiny
Pondelok 7:30 - 11:15 MUDr. Katarína Gbúrová
Utorok 7:30 - 11:15 MUDr. Katarína Gbúrová
Streda 7:30 - 11:15 MUDr. Miriam Mitníková
Štvrtok 7:30 - 11:15 MUDr. Miriam Mitníková
Piatok podľa potreby podávanie infúzií