Ilustračná foto - personál

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Ordinačné hodiny
Štvrtok - párny týždeň 7.00 - 12.30, 13.00 - 15.00 doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Piatok - párny týždeň 7.00 - 12.30, 13.00 - 15.00 doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.

Sestra: Mgr. Adriana Malíková

Kontakt: 055/615 2272

Obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00 hod.