Ilustračná foto - personál

Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia poskytuje služby psychologickej diagnostiky a psychoterapeutickej činnosti, zameranej nielen na poruchy, choroby a odchýlky, ale aj na pozitívne vlastnosti a charakteristiky vyšetrovaného jedinca. Realizuje tiež konzília na požiadanie oddelení a poradenskú pomoc pri riešení osobných problémov.

Ordinačné hodiny
Utorok 7:30 - 11:15 PhDr. Milana Kovaničová, CSc.