Ilustračná foto - personál

Ambulancia pre bunkovú terapiu v hematológii

Ambulancia manažuje pacientov s  vrodenými a získanými nezhubnými chorobami krvi (anémie, leukopénie, trombocytopénie,  poruchy hemostázy) a pacientov so zhubnými chorobami (leukémie,  lymfómy). Pacientom sú indikované odbery periférnej krvi a kostnej drene na hematologické, biochemické, imunologické, genetické a histologické vyšetrenia.

Po fyzikálnom vyšetrení a komplexnom zhodnotení výsledkov, lekár pristupuje k liečbe kauzálne, alebo symptomaticky perorálnou, injekčnou alebo infúznou liečbou. Trvalú starostlivosť u pacientov s vrodenými a zhubnými chorobami zabezpečuje dispenzarizáciu.

Ordinačné hodiny
Pondelok 08:30 – 15:30 MUDr. Ján Lazúr
Utorok 07:30 – 15:30 MUDr. Jana Jurkovičová
Streda 09:30 - 11:30, 11:30 - 15:15 MUDr. Ján Lazúr, MUDr. Jana Jurkovičová
Štvrtok 08:30 -15:30 MUDr. Ján Lazúr
Piatok 07:30 - 15:30 MUDr. Jana Jurkovičová