Ilustračná foto - personál

Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti

ošetrenie I. kaim

V ambulancii poskytujeme farmakoterapiu, infúznu liečbu, Rebox, vákuumterapiu a viaceré invazívne procedúry pacientom trpiacim chronickými bolesťami akejkoľvek etiológie.

Ordinačné hodiny
Pondelok - -
Utorok 8:00-12:00 12:30-14:00 MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH
Streda - -
Štvrtok 8:00-12:00 12:30-14:00 MUDr. Blanka Komanová
Piatok 8:00-12:00, 12:30-14:00 MUDr. Peter Lenčéš