Ilustračná foto - personál

Anestéziologická ambulancia

aro_ ambulancia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predanestetické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov, konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na príslušných lôžkových oddeleniach podľa klinického stavu pacienta.

Ordinačné hodiny
Pondelok 8:00 - 14:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 8:00 - 14:00
Štvrtok 8:00 - 14:00
Piatok 8:00 - 14:00