Ilustračná foto - personál

Angiologická ambulancia

Ordinačné hodiny
Streda 7:30-12:30, 13:00-15:00 MUDr. Valéria Tatarková

Sestry: Klárika Gergelyová, Tamara Kulháneková

Kontakt: 055/615 2924

Obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00 hod.