Ilustračná foto - personál

Diabetológia a poruchy metabolizmu

diabetická ambulancia

lekári:  Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

MUDr. Emil Fraenkel, PhD.

MUDr. Miroslav Paľko

sestra: PhDr. Edita Valášková