Ilustračná foto - personál

Endokrinologická ambulancia

Ordinačné hodiny
Štvrtok 7:30 - 13:00, 13.30 - 15.00 MUDr. Ivana Gotthardová, PhD.

Sestra: Marta Maková

Kontakt: 055/615 2247

Obedňajšia prestávka:13.00 – 13.30 hod.