Ilustračná foto - personál

Foniatrická ambulancia a audiologická ambulancia

Foniatrická ambulancia – diagnostika a liečba porúch sluchu a tvorby hlasu

(MUDr. Mária Skálová)