Ilustračná foto - personál

Interná a konziliárna ambulancia

Ordinačné hodiny
Pondelok 7:30- 15:00 MUDr. Jaroslav Gálik, MUDr. Lucia Kizeková, MHA, MPH
Utorok 7:30- 15:00 MUDr. Jaroslav Gálik, MUDr. Lucia Kizeková, MHA, MPH
Streda 7:30- 15:00 MUDr. Jaroslav Gálik, MUDr. Lucia Kizeková, MHA, MPH
Štvrtok 7:30- 15:00 MUDr. Jaroslav Gálik, MUDr. Lucia Kizeková, MHA, MPH
Piatok 7:30- 15:00 MUDr. Jaroslav Gálik, MUDr. Lucia Kizeková, MHA, MPH