Ilustračná foto - personál

Medziklinická a príjmová ambulancia, objednávanie pacientov do špecializovaných poradní

Popis ambulancie

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok