Ilustračná foto - personál

Klinika dermatovenerológie

Ilustračná fotka - dermatovenerologia

V ambulantnej časti poskytujeme liečebno-preventívnu činnosť v týchto oblastiach: všeobecná dermatológia, oblastná melanómová komisia – diagnostika a sledovanie pacientov s malígnym melanómom, venerické a pohlavne prenosné choroby, korektívna dermatológia a liečebná kozmetika. dermatoskopia, odstraňovanie znamienok, kožné biopsie, fototerapia, ionoforéza.