Ilustračná foto - personál

Nefrologická ambulancia

Nefrologická ambulancia Transplantačného oddelenia zabezpečuje okrem štandardnej ambulantnej nefrologickej starostlivosti tieto špecializované výkony a činnosti: posúdenie vhodnosti zaradenia pacienta na čakaciu listinu na transplantáciu obličky vrátane možnosti preemptívnej transplantácie, posúdenie vhodnosti darovania obličky za života, dispenzárna starostlivosť o pacientov po transplantácii obličky, dispenzárna starostlivosť o žijúcich darcov obličky.

Ordinačné hodiny
Pondelok 7:30 - 15:00 MUDr. Baltesová Tatiana, PhD.
Utorok 7:30 - 15:00 MUDr. Gaľa Igor, PhD., MPH
Streda 7:30 - 15:00 MUDr. Baltesová Tatiana, PhD., MUDr. Fialová Eva, PhD.
Štvrtok 7:30 - 15:00 MUDr. Baltesová Tatiana, PhD.
Piatok 7:30 - 15:00 MUDr. Beňa Ľuboslav, PhD., MPH