Ilustračná foto - personál

Parodontologické oddelenie – ambulancie

Mukogingiválna ambulancia
Pondelok 7:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00 Lekári ordinujú podľa rozpisu.
Utorok 7:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00 Lekári ordinujú podľa rozpisu.
Streda 7:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00 Lekári ordinujú podľa rozpisu.
Štvrtok 7:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00 Lekári ordinujú podľa rozpisu.
Piatok 7:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00 Lekári ordinujú podľa rozpisu.

Kontakt: 055/640 3946   

Choroby slizníc ústnej dutiny
Pondelok 7:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00 Lekári ordinujú podľa rozpisu.
Utorok 7:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00 Lekári ordinujú podľa rozpisu.
Streda 7:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00 Lekári ordinujú podľa rozpisu.
Štvrtok 7:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00 Lekári ordinujú podľa rozpisu.
Piatok 7:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00 Lekári ordinujú podľa rozpisu.

Kontakt: 055/640 3946