Ilustračná foto - personál

Parodontologické oddelenie – ambulancie

Personál

doc. MUDr. Silvia Timková, PhD., MHA
MUDr. Eva Janitorová, PhD.
MDDr. Jana Kluknavská, PhD.