Ilustračná foto - personál

Poradňa pre demyelinizačné ochorenia nervového systému

V ambulancii sa venujeme diferenciálnej diagnostike demyelizačných ochorení centrálneho nervového systému- skleróza multiplex, neuromyelitis optica spektrum ochorení, akútna diseminovaná encefalomyelitída a iných sekundárne podmienených demyelizačných ochorení. Pacienti sú poukázaní na vyšetrenie spádovými neurológmi s trvalým bydliskom v Košickom kraji s kompletnou zdravotnou dokumentáciou, vrátane výsledkov vyšetrenia mozgo- miechového moku a MRI nálezmi (+ CD dokumentácia). V prípade potvrdenia diagnózy sklerózy multiplex podľa McDonalda 2017 indikujeme DMT liečbu (liečba ovplyvňujúca prirodzený priebeh choroby) na základe schválených indikačných obmedzení a terapeutických indikácií imunomodulačnej a imunosupresívnej liečby podľa vestníka MZ. Títo pacienti následne ostávajú v našej dlhodobej dispenzárnej starostlivosti, realizujeme pravidelné kontroly podľa SPC daného DMT lieku.

Ordinačné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30 prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Utorok 07:30 - 15:30 MUDr. Edita Kahancová
Streda 07:30 - 15:30 MUDr. Miriam Fedičová, PhD.
Štvrtok 07:30 - 15:30 doc. MUDr. Marianna Vitková, PhD.
Piatok 11:15 - 15:00 MUDr. Edita Kahancová