Ilustračná foto - personál

Neurologická klinika

neurologická klinika - personál

Klinika je centrom pre liečbu akútnych cievnych mozgových príhod (CMP) vrátane trombolytickej liečby a v spolupráci s Klinikou rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód aj  endovaskulárnej liečby CMP. V rámci komplexnej starostlivosti o pacientov s cievnymi mozgovými príhodami spolupracujeme s VÚSCH pri detekcii príčin kryptogénnych CMP a pri chirurgickej liečbe stenóz extrakranniálnych ciev mozgu. V spolupráci s Oddelením fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie sme začali liečbu spasticity u pacientov po CMP.

Na klinike sa nachádza 49 lôžok.

Možnosť ubytovania na nadštandarde:

2 nadštandardné izby (odd. A, odd. B) 24€/deň