Ilustračná foto - personál

Poradňa pre pacientov s kochleárnym implantátom, Bonebrige, BAHA, Soundbrige

Audiologická ambulancia poskytuje pre dospelých a detských pacientov komplexnú diagnostiku porúch sluchu, ktorej súčasťou sú subjektívne a objektívne audiologické testy. Ambulancia je súčasťou liečby porúch sluchu, ktoré sú korigované naslúchacími aparátmi a implantátmi: BAHA, BONEBRIDGE, SOUNDBRIDGE a KOCHLEÁRNY IMPLANTÁT

(Ing. Júlia Ivanková PhD. – bioinžinierka)