Ilustračná foto - personál

Poradňa pre psychofarmakoterapiu

Ambulancia poskytuje príjmovú, konziliárnu činnosť a komplexnú dispenzárnu psychiatrickú starostlivosť. Zaoberá sa optimalizáciou biologickej liečby psychických porúch s ohľadom na racionálnu farmakoterapiu a zlepšenie kvality života.

Ordinačné hodiny
Pondelok 9:00 - 12:45 MUDr. S. Dubinská (Pavilón VII.)
Utorok neordinuje sa neordinuje sa
Streda 9:00 - 12:45 MUDr. S. Dubinská (Pavilón VII.)
Štvrtok 7:30 - 11:15 MUDr. B. Patakiová (Pavilón XVI.)
Piatok neordinuje sa neordinuje sa