Ilustračná foto - personál

Traumatologická ambulancia pre personalizovanú liečbu a pokrokovú terapiu defektov kostných, chrupkových a spojivových tkanív

Na ambulancii lekári vyšetrujú pacientov po poraneniach. Hlavným zameraním je aj využívanie moderných medicínskych postupov a foriem biologickej liečby vrátane liečby pomocou autológnej plazmy bohatej na trombocyty (PRP) a prípravkov dostupných v Združenej tkanivovej banke UNLP.

Poskytujeme komplexné vyšetrenie, konzultáciu a prípadnú operačnú liečbu mnohých poúrazových stavov ako sú: zápaly kosti a kostnej drene dlhých kostí (osteomyelitída), stavy s komplikovaným hojením zlomenín (pseudoartrózy-nezhojenie zlomenín, resp. stavy hodnotené ako spomalené hojenie kosti), kostné defekty vyžadujúce si náhradu kostí, deformity (osové odchýlky) dlhých kostí vyžadujúce si korekčné operácie, záchranné operácie postihnutých váhonosných kĺbov (korektívne osteotómie, rekonštrukčné operácie v oblasti kĺbových chrupiek kolenného a členkového kĺbu), riešenie poúrazových komplikácií v oblasti ramenného, lakťového, zápästného kĺbu, v oblasti ruky, artroskopické ošetrenie ramenného, kolenného a členkového kĺbu, takisto poúrazové stavy v oblasti kolenného, členkového kĺbu a v oblasti nohy vrátane riešení následkov po poranení pätovej kosti, Chopartovho a Lisfrancovho kĺbu nohy.

Ordinačné hodiny
Pondelok 07:30 – 15:30 MUDr. Martin Paulo, MPH
Utorok 07:30 – 15:30 MUDr. Peter Cibur, PhD.
Streda 07:30 – 15:30 MUDr. Rastislav Burda, PhD
Štvrtok Neordinuje sa -
Piatok 07:30 – 15:30 MUDr. Radoslav Hreha