Ilustračná foto - personál

USG ambulancia

Ilustračná foto - pacient

Komplexná ultrasonografická morfologická diagnostika patológie malej panvy (VVCH, zápalov, endometriózy, benígnych a malígnych lézií), funkčné vyšetrenie reprodukčných orgánov (poruchy ovulácie, predčasné ovariálne zlyhanie, patologická vaskularizácia v onkogynekológii), gynekologická ultrasonografia detského veku, skríning VVCH plodu, prejasnenie záhlavia (nosová kosť…), vyšetrenie vnútromaternicového stavu plodu (wellbeing, prietokové parametre uteroplacentárnej a fetálnej cirkulácie, biofyzikálny profil, množstvo plodovej vody), sledovanie patologického vývoja plodu (malnutritívne plody, rastovo retardované plody, makrozómne plody), sledovanie gravidít u matiek so systémovými ochoreniami (kardiovaskulárnymi, endokrinnými, neurologickými, urologickými, gastrointestinálnymi, ortopedickými, hematologickými… ).

Ordinačné hodiny
Pondelok 9:00 - 12:00 MUDr. Iveta Rošáková
Utorok 9:00 - 14:30 MUDr. Peter Suchánek, PhD.
Streda 9:00 - 14:30 MUDr. Eva Čečková / MUDr. Zuzana Liptáková
Štvrtok 9:00 - 14:30 MUDr. Branislav Murín, PhD.
Piatok 9:00 - 14:30 MUDr. Rastislav Dudič, PhD.