Ilustračná foto - personál

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

gynpor odd

Personál

Vedenie oddelenia

MUDr. Ladislav Rosocha, PhD., MPH, MBA

Primár

MUDr. Júlia Frívaldská

Zástupca primára

prof. MUDr. Róbet Dankovčík, PhD., MPH

Zástupca prednostu pre školstvo

PhDr. Alžbeta Limánková

Vedúca sestra

Administratíva

Terézia Takáčová

Zdravotná dokumentátorka

Mária Hriczišonová

Sekretárka

Lekári

MUDr. Katarína Balasičová, PhD /klapka 3212/
MUDr. Sára Bargerová, /kl. 3236/
MUDr. Tibor Ginelli /klapka 3213/
MUDr. Kamil Hatiar /klapka 3211/
MUDr. Jozef Hojda /klapka 3213/
MUDr. Mária Huljaková, PhD /klapka 3223/
MUDr. Francesca Kiraľvarga /klapka 3213/
MUDr. Vladimír Kraus, MBA /klapka 3212/
MUDr. Lenka Kraus, MBA /klapka 3212/
MUDr. Peter Linkesch /klapka 3213/
MUDr. Tatiana Macková /klapka 3213/
MUDr. Zuzana Melichová /klapka 3223/
MUDr. Janka Mikulová, PhD /klapka 3223/
MUDr. Mária Mikulová /klapka 3213/
MUDr. Natália Milczarska /klapka 3213/
MUDr. Danka Nevická /klapka 3211/
MUDr. Nikolett Priam /klapka 3212/
MUDr. Igor Sedliak /klapka 3211/
MUDr. Jakub Sedliak /klapka 3211/
MUDr. Peter Snopko /klapka 3213/
MUDr. Silvia Toporcerová, PhD /klapka 3212/
MUDr. Zuzana Trebuňová /klapka 3213, 3216/
MUDr. Ján Varga, PhD, Doc., MPH, MHA /klapka 3211/
MUDr. Zuzana Vargová /klapka 3212/
MUDr. Miroslava Vargová /klapka 3213/
MUDr. Silvia Vernerová, PhD /klapka 3212/