Ilustračná foto - personál

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

gynpor odd

Personál

Vedenie oddelenia

MUDr. Ladislav Rosocha, PhD., MPH, MBA

primár

MUDr. Júlia Frívaldská

zástupca primára

PhDr. Alžbeta Limánková

vedúca sestra

Lekári

MUDr. Katarína Balasičová, PhD /klapka 3212/
MUDr. Sára Bargerová, /kl. 3236/
MUDr. Tibor Ginelli /klapka 3213/
MUDr. Kamil Hatiar /klapka 3211/
MUDr. Jozef Hojda /klapka 3213/
MUDr. Mária Huljaková, PhD /klapka 3223/
MUDr. Francesca Kiraľvarga /klapka 3213/
MUDr. Vladimír Kraus, MBA /klapka 3212/
MUDr. Lenka Kraus, MBA /klapka 3212/
MUDr. Peter Linkesch /klapka 3213/
MUDr. Tatiana Macková /klapka 3213/
MUDr. Zuzana Melichová /klapka 3223/
MUDr. Janka Mikulová, PhD /klapka 3223/
MUDr. Mária Mikulová /klapka 3213/
MUDr. Natália Milczarska /klapka 3213/
MUDr. Danka Nevická /klapka 3211/
MUDr. Nikolett Priam /klapka 3212/
MUDr. Igor Sedliak /klapka 3211/
MUDr. Jakub Sedliak /klapka 3211/
MUDr. Peter Snopko /klapka 3213/
MUDr. Silvia Toporcerová, PhD /klapka 3212/
MUDr. Zuzana Trebuňová /klapka 3213, 3216/
MUDr. Ján Varga, PhD, Doc., MPH, MHA /klapka 3211/
MUDr. Zuzana Vargová /klapka 3212/
MUDr. Miroslava Vargová /klapka 3213/
MUDr. Silvia Vernerová, PhD /klapka 3212/

prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH