Ilustračná foto - personál

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

gynpor odd

Ambulancie

Ambulancia pediatrickej (detskej) gynekológie

 • 055/615 3216
 • Rastislavova 43 - Pavilón zdravia, prízemie vľavo, č. d. 32

Závodná gynekologická ambulancia

 • 055/615 3216
 • Rastislavova 43 - Pavilón zdravia, prízemie vľavo, č. d. 32

Prenatálna poradňa, Riziková gravidita

 • 055/615 3214
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

Mamológia

 • 055/615 3215
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

Gynekologická endokrinológia

 • 055/615 3215
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

Gynekologická ambulancia

 • 055/615 3218
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

Materno-fetálna ambulancia

 • 055/615 3214
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

Urgent - príjmová ambulancia

 • 055/615 3218
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

USG ambulancia

 • 055/615 3217
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

USG v gynekológii a pôrodníctve

 • 055/615 3218
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo