Ilustračná foto - personál

I. interná klinika

Ilustračná foto - personál

Personál

Vedenie kliniky

I. INTERNA KL prednostka

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, FRCP, DrSc.

prednosta

MUDr. Ľubomír TOMÁŠ, PhD.

zástupca prednostu

I. INTERNA KL ved sestra

PhDr. Eva Madurová

vedúca sestra

Vedenie oddelenia

PhDr. Agnesa Stojničová.

vedúca Centra preventívnej a športovej medicíny

Administratíva

Mgr. Katarína Ružinská

zdravotná dokumentátorka

Lekári:

MUDr. Antony Ľubica
MUDr. Bellová Barbora
MUDr. Benhatchi Karim, PhD.
MUDr. Deptová Jana, PhD.
MUDr. Diničová Zuzana
doc. MUDr. Dravecká Ingrid, PhD.
MUDr. Figurová Jana, PhD.
MUDr. Fraenkel Emil, PhD., MPH
MUDr. Fülöpová Zuzana
MUDr. Habiňáková Jana
MUDr. Harvanová Jarmila – t. č. na RD
MUDr. Hric Ondrej
MUDr. Ihnatko Martin
MUDr. Mgr. Jochmanová Ivana, PhD.
MUDr. Kessel Viliam
MUDr. Kilík Ján
MUDr. Kopáčová Anna
MUDr. Lacková Viera
prof. MUDr. Macejová Želmíra, PhD., MPH
MUDr. Oetterová Mária
MUDr. Paľko Miroslav
MUDr. Sedláková Mariana
MUDr. Sotak Štefan, PhD., MBA,LL.M
MUDr. Spišáková Daniela, PhD.
MUDr. Strýčková Andrea
MUDr. Tomáš Ľubomír, PhD.
MUDr. Ujházi Simona – t. č. na RD
Doc. MUDr. Valočíková Ivana, PhD.
MUDr. Vaľková Monika
MUDr. Vaľová Jana – t. č. na RD
doc. MUDr. Vargová Viola, PhD.
MUDr. Vavreková Martina
MUDr. Wagnerová Hedviga, PhD.

Centrum preventívnej a športovej medicíny:

MUDr. Horváth Peter
MUDr. Klíma Miloslav
MUDr. Minčič Radovan, MBA
MUDr. Platová Jarmila
PhDr. Stojničová Agnesa

Rezidenti:

MUDr. Franko Richard
MUDr. Hanisková Ivana
MUDr. Mederová Lenka
MUDr. Michalko Dávid
MUDr. Szijjártová Patrícia

Doktorandi:

MUDr. Aljubouri Mundher Abdulkareem Salman
MUDr. Bačkorová Barbora