Ilustračná foto - personál

Klinika dermatovenerológie

Ilustračná fotka - dermatovenerologia

Personál

Vedenie kliniky

doc. MUDr. Janette Baloghová, PhD.

prednosta

MUDr. Tomáš Kampe, PhD., MPH

zástupca prednostu

PhDr. Libuša Dudová

vedúca sestra

Lekári

MUDr. Zuzana Baranová, PhD.
MUDr. Zuzana Dudáš
MUDr. Zuzana Fedáková
MUDr. Marta Ficová
MUDr. Alexander Halagovec, DrSc.
MUDr. Barbara Ivanková, MBA
prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA.
MUDr. Barbora Jánošíková
MUDr. Hana Juhásová
MUDr. Gabriela Kotercová
MUDr. Henrieta Kovaľová
MUDr. Erika Linkeschová
MUDr. Barbora Mročová
MUDr. Vladimíra Nagyová
MUDr. Andrea Nestorová
MUDr. Michaela Pallérová
MUDr. Anna Rajňáková
MUDr. Michaela Popovičová
MUDr. Monika Sziváková
MUDr. Anna Šepitková, MPH
MUDr. Gabriela Takáčová, MBA