Ilustračná foto - personál

Klinika hematológie a onkohematológie

pacient, hematologia

Na klinike prebieha liečba onkohematologických diagnóz, autológna transplantácia periférnych kmeňových buniek,  diagnostika onkohematologických diagnóz (vyšetrenie kostnej drene), aferetický program (liečebné leukaferézy, erytroaferézy, zber periférnych kmeňových buniek), plazmaferézy a imunoadsorbcie. Zároveň poskytujeme kompletnú diagnostiku a zdravotnú starostlivosť pacientom s onkohematologickými ochoreniami.