Ilustračná foto - personál

Klinika hematológie a onkohematológie

pacient, hematologia

Personál

Vedenie kliniky

MUDr. Tomáš Guman, PhD.

Prednosta

MUDr. Monika Hlebašková

Zástupca prednostu

MUDr. Erika Švorcová

Vedúci lekár ambulantnej časti

PhDr. Jana Bocková

Vedúca sestra

Administratíva

Mgr. Stanislava Hricišáková

sekretariát KHaOH

Dáša Lecáková

Zdravotná dokumentátorka

Lekári
MUDr. Natália Štecová
MUDr. Milena Surová
MUDr. Ivana Tresová
MUDr. Juliana Gabzdilová, PhD.
MUDr. Ingrid Duľová
MUDr. Ján Sýkora
MUDr. Vladimír Takáč
MUDr. Katarína Bešenyiová
MUDr. Kinga Dedinská, PhD.
MUDr. Ľudmila Ihnatková
MUDr. Lucia Lešková
MUDr. Lucia Szilágyiová