Ilustračná foto - personál

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

klinika orl, operácia, zákrok

Personál

Vedenie kliniky

MUDr. Martin Šuchaň, PhD.

prednosta

MUDr. Ladislav Kaliarik, PhD.

zástupca prednostu

Mgr. Marta Rožeková

vedúca sestra

Lekári:

MUDr. Lívia Erdödyová  055/640 3732 livia.erdodyova@unlp.sk

MUDr. Peter Gal  055/640 3741

MUDr.  Darina Machánová  055/640 3740  darina.machanova@unlp.sk

MUDr. Nikola Melko  055/640 3732  nikola.melko@unlp.sk

MUDr. Mária Lešková  055/3732  maria.leskova@unlp.sk

MUDr. Mária Skálová  055/640 3739  maria.skalova@unlp.sk

MUDr. Táňa Tkáčová  055/640 3732  tana.tkacova@unlp.sk

MUDr. Bibiána Varga  055/640 3732  bibiana.varga@unlp.sk

MUDr. Vladimír Želizňák  055/640 3731 vladimir.zeliznak@unlp.sk

MUDr. Daniel Bučko 055/640 3732

MUDr.Varga  Koščová Ema 055/640 3732

MUDr. Čonková Katarína 055/640 3732