Ilustračná foto - personál

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

klinika orl, operácia, zákrok

Personál

Vedenie kliniky

MUDr. Martin Šuchaň, PhD.

prednosta

MUDr. Ladislav Kaliarik, PhD.

zástupca prednostu

MUDr. Michal Molčan, CSc.

zástupca prednostu pre školstvo

Mgr. Marta Rožeková

vedúca sestra

Administratíva

Henrieta Valanská

sekretariát

Lekári

MUDr. Lívia Erdödyová, 055/640 3732, livia.erdodyova@unlp.sk

MUDr. Peter Gál, 055/640 3741

MUDr. Silvia Krempaská PhD., MPH, 055/640 3740, silvia.krempaska@unlp.sk

MUDr.  Darina Machánová, 055/640 3740

MUDr. Nikola Melko, 055/640 3732, nikola.melko@unlp.sk

MUDr. Mária Lešková, 055/640 3732, maria.leskova@unlp.sk

MUDr. Mária Skálová, 055/640 3739, maria.skalova@unlp.sk

MUDr. Táňa Tkáčová, 055/640 3732, tana.tkacova@unlp.sk

MUDr. Bibiána Varga, 055/640 3732, bibiana.varga@unlp.sk

MUDr. Vladimír Želizňák, 055/640 3731, vladimir.zeliznak@unlp.sk