Ilustračná foto - personál

Klinika pneumológie a ftizeológie

Ilustračná foto - pnemulogia

Na klinike sa najčastejšie vykonáva funkčné vyšetrenie pľúc (spirometria, bodypletyzmografia, difúzia), fibrobronchoskopia (vrátanie bioptických a cytologických odberov), pleurálna punkcia, titrácia neinvazívnej ventilácie, vyšetrenia dýchania v spánku (oximetria, polygrafia, polysomnografia).

Klinika disponuje 43 štandardnými lôžkami a jednou nadštandardnou izbou (1 lôžko – 14€/deň).