Ilustračná foto - personál

Klinika pneumológie a ftizeológie

Ilustračná foto - pnemulogia

Ambulancie

Príjmová a konziliárna ambulancia

Bronchologická ambulancia

Pneumologická ambulancia

Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania

  • 055/615 2666
  • Rastislavova 43 - XXVII. pavilón (Turgenevova)

Ambulancia funkčnej diagnostiky

Post-COVID ambulancia

Imunoalergologická ambulancia

  • 055/615 2668
  • Rastislavova 43 - XXVII. pavilón (Turgenevova)

Ambulancia pre cystickú fibrózu

  • 055/615 2668
  • Rastislavova 43 - XXVII. pavilón (Turgenevova)