Ilustračná foto - personál

Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

Na našej klinike sa vykonávajú RTG vyšetrenia, USG vyšetrenia, MR vyšetrenia, CT vyšetrenia a angiografické vyšetrenia.