Ilustračná foto - personál

Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

Na našej klinike sa vykonávajú RTG vyšetrenia, USG vyšetrenia, MR vyšetrenia, CT vyšetrenia a angiografické vyšetrenia. Rádiodiagnostické pracovisko je vybavené modernou digitálnou technológiou.

RTG pracoviská

tel. kontakt: 055 640 4200                  email: krazm.snp@unlp.sk

Digitálna skiagrafia (RTG vyšetrenie) umožňuje tzv. bezfilmovú prevádzku pre skiagrafické vyšetrenia.
Realizujú sa snímky na základe požiadaviek indikujúceho lekára ako sú snímky chrbtice, lebky, končatín, pľúc.

USG pracovisko

tel. kontakt: 055 640 4406                  email: krazm.snp@unlp.sk

Pri ultrazvukovom vyšetrení sa využíva ultrazvukové vlnenie s vysokou frekvenciou na zobrazenie vnútorných orgánov brucha, malej panvy, využíva sa aj pri ochoreniach mäkkých tkanív.

Priebeh vyšetrenia
Vyšetrenie nie je bolestivé, trvá niekoľko minút. Vykonáva sa v ležiacej polohe v spolupráci s vyšetrujúcim lekárom, ktorý môže počas vyšetrenia požiadať o zmenu polohy alebo dýchania. Výsledok vyšetrenia je k dispozícií ihneď po vyšetrení.

Pokyny a odporúčania k ultrazvukovému – sonografickému vyšetreniu vnútorných orgánov brucha:

 • deň pred vyšetrením nekonzumujte stravu, ktorá vyvoláva nafukovanie – plynatosť (strukoviny, zelenina, čerstvý chlieb, pečivo),
 • v deň vyšetrenia príďte nalačno,
 • pri prijímaní tekutín uprednostňujte vodu, čaj a nesýtené nápoje,
 • lieky pred vyšetrením užite a zapite čistou vodou len v prípade, ak je to nevyhnutné,
 • pre pohodlie a jednoduchšiu prípravu k vyšetreniu je vhodné dvojdielne oblečenie.

Mammodiagnostické pracovisko

tel. kontakt: 055 640 4212                  email: mamografia.snp@unlp.sk

Mamografia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa využíva röntgenové žiarenie na vytvorenie obrazu prsníkov, na základe ktorého je možné rozlíšiť v tkanive prsníka prípadné patologické zmeny.
Naše mamografické pracovisko realizuje preventívne mamografické vyšetrenia žien od 40. roku veku.  Mamografické vyšetrenie od 40. do 69. roku veku by mala absolvovať každá žena raz za dva roky. Častejšie preventívne vyšetrenia sa odporúčajú len vo vybraných prípadoch po indikácií ošetrujúcim lekárom.

Priebeh vyšetrenia
Mamografické vyšetrenie sa realizuje v stoji, pričom zdravotnícky personál je v neustálom kontakte so ženou počas celej doby vyšetrenia. Každý prsník je vyšetrený v dvoch projekciách – zobrazeniach, pričom je nevyhnutná jeho kompresia – stlačenie. Práve tento moment je pri mamografickom vyšetrení zdrojom nepríjemných pocitov, vyšetrenie však nie je bolestivé a trvá veľmi krátko. Stlačenie prsníka je nevyhnutné pre získanie kvalitných snímok. Zdravotnícky personál informuje po vyšetrení o termíne, kedy je možné prevziať si výsledky vyšetrenia. Mamografické vyšetrenie môže byť doplnené ultrazvukovým – sonografickým vyšetrením.

Pokyny k mamografickému a ultrazvukovému vyšetreniu:

 • ak ste predchádzajúce mamografické vyšetrenie absolvovali na inom pracovisku, vyžiadajte si dokumentáciu a prineste ju so sebou na vyšetrenie,
 • upozornite, pokiaľ ste tehotná alebo máte podozrenie na tehotenstvo,
 • pred vyšetrením nepoužívajte dezodoranty alebo iné kozmetické prípravky na oblasť prsníkov a podpazušia, mohli by byť zdrojom omylu pri popisovaní snímky,
 • pre pohodlie a jednoduchšiu prípravu k vyšetreniu je vhodné dvojdielne oblečenie,
 • pred vyšetrením vás požiadame o vyplnenie Mamografického skríningového dotazníka rizikových faktorov, ktorý bude súčasťou vašej zdravotnej dokumentácie.

Pracovisko počítačovej tomografie – CT pracovisko

tel. kontakt: 055 640 2451                  email: ct.snp@unlp.sk

Počítačová tomografia – CT  patrí medzi röntgenologické vyšetrenia. Používa sa na zobrazenie častí ľudského tela v jednotlivých vrstvách pomocou počítačového spracovania röntgenových lúčov.

Vitálnymi indikáciami na CT vyšetrovanie sú predovšetkým stavy z neurologickej a traumatologickej diagnostiky (bezvedomie, vážne poranenia chrbtice, lebky či panvy), pri ktorých sa presná diagnóza môže stanoviť len počítačovou tomografiou. Ostatné indikácie by sa mali zvážiť a plánovať.

Štandardné vyšetrenia sú v oblasti:
• hlavy
• krku
• hrudníka
• brucha
• malej panvy
• chrbtice
• končatín

Špeciálne vyšetrenia sú:

 • vyšetrenie tenkého a hrubého čreva (CT enterografia a CT virtuálna kolonoskopia)
 • vyšetrenie tepien a žíl rôznych častí tela (angiografia )

Štandardná príprava na CT
K vyšetreniu CT je dôležité, 3 hodiny pred vyšetrením nejesť, prijímať dostatočný objem tekutín (čistú vodu, nesladený čaj). Dostatočná hydratácia pred i po vyšetrení je dôležitá preto, aby sa do žily podávaná kontrastná látka rýchlo a bez nadmernej záťaže obličiek vylúčila z tela von. Kontrastná látka sa vylučuje z tela obličkami z tohto dôvodu potrebujeme vedieť aj hladinu kreatinínu v sére. Pravidelne užívané lieky treba užiť bez obmedzenie (okrem liekov na cukrovku). Odporúčame dostaviť sa na vyšetrenie aspoň 10-15 min. pred termínom. Pacient sa zaregistruje v evidencii CT pracoviska a na základe inštrukcií, sa presunie z recepcie pred pracovisko CT, kde je následne manažovaný rádiologickým technikom.

Popis z vyšetrenia sa vydáva osobne alebo posiela poštou.
Obrazová dokumentácia z vyšetrenia sa vyhotovuje na CD nosič, na základe požiadavky pacienta prípadne indikujúceho lekára. CD sa štandardne vydáva v evidencii.
Vyhotovenie popisu vyšetrenia rádiológom sa štandardne nerobí na počkanie.

Pracovisko magnetickej rezonancie

tel. kontakt: 055 640 4284                  email: mr.snp@unlp.sk

 

Magnetická rezonancia (MR) je  vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa na získavanie  obrazu orgánov a tkanív  používa silné magnetické pole a rádiofrekvenčné vlny. MR je neinvazívna a bezbolestná metóda, pri ktorej sa na rozdiel od RTG a CT vyšetrenia nepoužíva ionizujúce žiarenie.

Realizujeme tieto vyšetrenia:

 • vyšetrenie mozgu (MR je najlepšia metóda na zobrazenie ochorení mozgu)
 • vyšetrenie chrbtice (krčná chrbtica, hrudná chrbtica, bedrová chrbtica)
 • vyšetrenie kĺbov (rameno, koleno, členok)

Štandardná príprava:
– pri vyšetreniach, kde sa predpokladá podanie kontrastnej látky, musí byť pacient aspoň 4 hodiny nalačno, piť môže (odporúčame čistú nebublinkovú vodu).
– pri vyšetreniach v oblasti hlavy by mali byť ženy odlíčené (pre obsah jemných kovových čiastočiek), umelé mihalnice by mali byť odstránené.
– do vyšetrovne sa nesmie vstupovať s kovovými predmetmi – používa sa silný magnet, hrozí nebezpečenstvo úrazu, preto pokiaľ je to možné, nebrať so sebou žiadne kovové predmety! Pacienti pred vstupom do samotnej vyšetrovne, majú možnosť odložiť si osobné veci (oblečenie, mobily, peňaženku, kreditné karty, atď.) v uzamykateľných kabínkach.
– taktiež je zakázané vstupovať do vyšetrovne s elektronikou, ktorú môže silné magnetické pole zničiť.
– pred MR vyšetrením nie je nutné vysadiť pravidelne užívané lieky, môžu sa užívať podľa predpisu.

Priebeh vyšetrenia
Po zaregistrovaní sa na evidencii pracoviska, čakajte na ďalšie inštrukcie personálu (odovzdáte vyplnený dotazník, žiadanku a kartičku poistenca).
Väčšina vyšetrení trvá do 20 minút, avšak niektoré špeciálne vyšetrenia môžu trvať aj dlhšie.

Upozorňujeme, že čas objednania na vyšetrenie je orientačný, nakoľko každý pacient potrebuje individuálny prístup (ťažký zdravotný stav, anestézia, úraz, technické problémy). Z týchto dôvodov nemôžeme garantovať presný čas termínu, ale budeme sa snažiť, aby ste čakali čo najmenej.

Pracovisko intervenčnej a endoskopickej rádiológie – PIER

poskytuje špecializované výkony v oblasti gastrointestinálneho traktu a hepatobiliárneho systému. Tieto vyšetrenia sa vykonávajú u hospitalizovaných pacientov z celého Košického a Prešovského kraja na základe indikácie špecialistu.

Cerebrovaskulárne oddelenie – CVO

tel. kontakt: 055 640 4213                  email: angiografia.snp@unlp.sk.

Na cerebrovaskulárnom oddelení sa okrem diagnostických angiografií realizuje široká škála intervenčných vaskulárnych a nevaskulárnych terapeutických výkonov. Na cievnom riečisku sa vykonávajú intravaskulárne vyšetrenia stenóz a uzáverov (angioplastiky, implantácie stentov, mechanické a aspiračné trombektómie). Vykonávajú sa embolizačné výkony pri krvácaniach na aneuryzmách, cievach zásobujúcich nádory a cievnych malformácií. Pracovisko je zamerané prevažne na  neurointervenčné výkony, v nepretržitom režime (24/7) poskytuje službu pre pacientov s náhlou ischemickou cievnou mozgovou príhodou. Pracovisko je zaradené medzi tzv. STROKE centrá a ročne vykoná 1300 zákrokov, čím sa UNLP prepracovala medzi nemocnice s najvyšším počtom endovaskulárnych výkonov. Lekári pracoviská poskytujú konziliárne vyšetrenia pre lekárov Východoslovenského kraja v súvislosti s možnosťou intervenčnej liečby.

Pracovisko sa nachádza na 2. poschodí  v podnoží monobloku, vstup z poliklinickej aj lôžkovej časti.