Ilustračná foto - personál

Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

Kontakty

Pracovisko počítačovej tomografie

Evidencia CT pracoviska:  055 640 3257, 055 640 2451

Objednávanie pacientov: zaslanie žiadaniek poštou alebo osobne  –  pacient/príbuzný  v evidencii pracoviska so žiadankou na CT vyšetrenie v pracovnom čase pondelok až piatok od 7.00 do 14.00 hod.

 

Pracovisko magnetickej rezonancie

Evidencia MR pracoviska: 055 640 4284

Objednávanie pacientov: zaslanie žiadaniek poštou alebo osobne v evidencii pracoviska so žiadankou na MR vyšetrenie v pracovnom čase pondelok až piatok od 7.00 do 14.00 hod.

 

USG pracovisko:

Objednávanie pacientov telefonicky alebo osobne na telefónnom čísle: 055 640 4406

Vstup na pracovisko je z Polikliniky UNLP Košice na chodbe, kde sa nachádza evidencia KRaZM

 

Centrálny RTG:

Na snímkovanie pacientov sa neobjednáva, pacient príde so žiadankou  na rtg. vyšetrenie do evidencie RTG KRaZM a bude podľa poradia vybavený. Rtg vyšetrenia pre ambulantných pacientov sa realizujú v pracovnom čase od 7.00 do 14.00 hod.

Evidencia RTG: 055 640 4200

 

Cerebrovaskulárne oddelenie – CVO

Konzultácie a spôsob objednávania pacientov:  055 640 4213

 

Mammografické pracovisko:

Pracovisko sa nachádza na II. poschodí zo strany Polikliniky UNLP na chodbe vedľa evidencie RTG.

Objednávanie na vyšetrenie a konzultácie:       055 640 4212 v čase od 7.00 do 14.00 hod.

 

Pracovisko intervenčnej rádiológie – PIER:

Vyšetrenia na tomto pracovisku sa realizujú len u hospitalizovaných pacientov.

 

 

 

Vedúci rádiologický technik

Evidencia KRaZM

Pracovisko magnetickej rezonancie - MR

Pracovisko počítačovej tomografie - CT

Ultrazvukové pracovisko - USG

Mamodiagnostické pracovisko - Mamografia - MMG

Cerebrovaskulárne oddelenie - Angiografia - CVO

Pracovisko intervenčnej endoskopickej rádiológie - PIER