Ilustračná foto - personál

Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

Kontakty

Vedúci rádiologický technik

Evidencia KRaZM

Pracovisko magnetickej rezonancie - MR

Pracovisko počítačovej tomografie - CT

Ultrazvukové pracovisko - USG

Mamodiagnostické pracovisko - Mamografia - MMG

Cerebrovaskulárne oddelenie - Angiografia - CVO

Pracovisko intervenčnej endoskopickej rádiológie - PIER