Ilustračná foto - personál

Neonatologické oddelenie R43

neonatologia pracovisko na Rastislavovej 43

Poskytovaná starostlivosť na tomto oddelení zodpovedá najnovším poznatkom lekárskej vedy, moderným poznatkom o gravidite, o prenatálnom vývoji plodu, pôrode, fyziológii a patológii novorodenca, s cieľom záchrany života a prevencie dlhodobého poškodenia dieťaťa. Pracovisko využíva najmodernejšie liečebné a diagnostické postupy. V rámci humanizačných postupov v starostlivosti o novorodencov sa vykonáva u fyziologických novorodencov – bonding = kontakt bábätka s matkou, koža na kožu, ihneď po pôrode s pupočnou šnúrou. Následne dieťa zostáva s matkou na pôrodnej sále, kedy dochádza aj k prvému prisatiu novorodenca.

Na úseku fyziologických novorodencov sa poskytuje starostlivosť v systéme ROOMING-IN. Základnou filozofiou je spokojnosť matky a novorodenca, byť čo najviac spolu, naučiť matku dojčiť a starať sa o dieťatko. Dňa 23. februára 2006 pracovisku udelená plaketa „Baby Friendly Hospital“ slovenským výborom UNICEF na základe hodnotenia výsledkov globálneho programu WHO – UNICEF. V súčasnosti čakáme na recertifikáciu. Za pomoci vyškoleného pracovného tímu sa pracovníci oddelenia snažia viesť matky k správnemu dojčeniu a pozitívnemu vzťahu k dojčeniu.

Pre väčšiu bezpečnosť bábätka a pocit istoty mamičky poskytujeme službu zapožičania monitoru dychu prostredníctvom nadácie Križovatka.

Pracovisko má 29 lôžok a poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť zdravých aj chorých novorodencov. Závažne a kriticky chorým novorodencom poskytujeme krátkodobú a intenzívnu starostlivosť. Vzhľadom na kvalitné personálne obsadenie a primerané prístrojové vybavenie je toto pracovisko vyhľadávané.

V rámci doplnkových služieb, ktoré spríjemnia pocit šťastia a radosti z novonarodeného dieťatka, poskytujeme službu aplikácie náušníc. Túto službu poskytujeme formou nastreľovania náušníc, ale aj tradične prepichnutím ušiek. Pre celoživotné príjemné zážitky a spomienky z týchto neopakovateľných chvíľ poskytujeme rodičom z pobytu u nás jedinečnú spomienku.

 

V decembri 2005 bolo otvorené  „Hniezdo záchrany“ – tzv. anonymný inkubátor, do ktorého  môže matka uložiť „nechcené“ dieťa. Pracovníci Neonatologického oddelenia mu následne poskytnú potrebnú starostlivosť.

 

Pri oddelení tiež pracuje ambulancia rizikového novorodenca. V tejto ambulancii sa sleduje psychomotorický vývoj u novorodencov s prenatálnym a perinatálnym rizikom, novorodencov s  rizikovými a patologickými stavmi v novorodeneckom období. Cieľom práce je včasné odhalenie všetkých porúch vývinu s následnou komplexnou liečbou . Touto prácou získavame informácie, ktoré vplývajú na ďalšie preventívne, diagnostické a terapeutické rozhodovanie perinatológov a neonatológov.