Ilustračná foto - personál

Neurologická klinika

neurologická klinika - personál

Personál

Vedenie kliniky

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

prednosta

MUDr. Miriam Fedičová, PhD.

zástupca prednostu

prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

zástupca prednostu pre školstvo

Mgr. Monika Horňáková

vedúca sestra

Administratíva

Ing. Petra Illéšová

sekretárka

Mgr. Erika Dirdová

zdravotná dokumentátorka

Jana Lacková

dokumentátorka

Lekári
MUDr. Antolová Eva
MUDr. Horňáková Veronika
MUDr. Jančo Július
MUDr. Josayová Lenka
MUDr. Kahancová Edita
MUDr. Klimčíková Katarína
MUDr. Koreň Dominik, PhD.
MUDr. Pavlík Vladimír
MUDr. Petričková Silvia – (MD)
MUDr. Ridzoňová Lívia
MUDr. Skička Ľuboš
MUDr. Šoltésová Klaudia
MUDr. Štegenová Ľudmila
MUD. Trcková Lenka
MUDr. Troščák Michal
MUDr. Zimmermann Peter

Psychologička
Mgr. Slavkovská Miriam, PhD.

Logopedičky
Mgr. Melišová Magdaléna
Mgr. Ondová Monika
Mgr. Gavalérová Mária – (MD)

Docenti a odborní asistenti
doc. MUDr. Feketeová Eva, PhD.
MUDr. Haň Vladimír, PhD.
MUDr. Kulcsárová Kristína, PhD.
MUDr. Lacková Alexandra, PhD.
MUDr. Leško Norbert, PhD.
MUDr. Maretta Milan, PhD.
doc. MUDr. Škorvánek Matej, PhD., univer. prof.
doc. MUDr. Vitková Marianna, PhD.
MUDr. Joaquim Maria de Santa Cruz Ribeiro Ventosa, PhD.

Interní doktorandi
MUDr. Christová Petronela
MUDr. Levická Petra
MUDr. Ostrožovičová Miriama
MUDr. Svoreňová Tatiana