Ilustračná foto - personál

Centrálny operačný trakt a Oddelenie centrálnej sterilizácie a dezinfekcie