Ilustračná foto - personál

Oddelenie urgentného príjmu

Oddelenie urgentného príjmu (OUP) poskytuje pacientom neodkladnú zdravotnú starostlivosť 24 hodín 7 dní v týždni. Špecializuje sa na pacientov, ktorých zdravotný stav je kritický alebo v ohrození života. 

Súčasťou pracoviska sú základné ambulancie – interná, traumatologická, chirurgická, neurologická, urologická ambulancia, ako aj resuscitačná miestnosť a expektačné lôžka. Vyšetrenie realizujeme pacientom s akútnym zhoršením zdravotného stavu, ktorí sú transportovaní na OUP posádkou RLP, RZP, LZS resp. odoslaní ambulantným lekárom, alebo z ambulancie pohotovostnej služby, prípadne samostatne prichádzajúcim pacientom s akútne zhoršeným zdravotným stavom.


Registrácia pacientov

Po príchode na pracovisko urgentného príjmu je potrebné sa zaregistrovať na recepcii v čakárni Urgentného príjmu, kde náš pracovník zaznamená identifikačné údaje pacienta do nemocničného informačného systému.

K registrácii pacienta požadujeme:

  • preukaz poistenca
  • občiansky preukaz » pre urýchlenie spracovania údajov

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:
OUP je samostatným oddelením, ktoré úzko spolupracuje pri manažovaní pacientov s ostatnými klinikami a oddeleniami nemocnice, inými zdravotníckymi zariadeniami, poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a Operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby.

OUP je pracoviskom moderne pracujúcej nemocnice, ktoré slúži na optimalizáciu prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Je personálne a materiálne vybavené na prevzatie akútnych pacientov od posádok záchrannej zdravotnej služby (LZS, RLP, RZP), posádok Dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých.

Na OUP sú ošetrovaní všetci pacienti, ktorí vyžadujú neodkladnú nemocničnú starostlivosť a to bez ohľadu na tradičné odborové rozdelenie medicíny.