Ilustračná foto - personál

Oddelenie urgentného príjmu

Personál

Vedenie oddelenia

MUDr. Ladislav Neubert, MPH

primár

Mgr. Zuzana Ružbašanová, dipl. z. s.

vedúca sestra

Lekári

MUDr. Rastislav Baran
MUDr. Stanislav Buday
MUDr. Ján Černák
MUDr. Ivan Goňko
MUDr. Ivana Jurčová
MUDr. Kristína Fedelemová
MUDr. Viktória Fox
MUDr. Martina Knábelová
MUDr. Vladislav Kudla
MUDr. Ladislav Morvay
MUDr. Lucia Ritóková
MUDr. Ľubomír Stripaj
MUDr. Marcela Tomašíková
MUDr. Tóth Erik
MUDr. Štefan Žiga
MUDr. Veronika Živčák